Huy động sự tham gia của toàn xã hội trong thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26

Huy động sự tham gia của toàn xã hội trong thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, các bộ, ngành sớm hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; huy động sự tham gia của toàn xã hội trong thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP26; khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng…
Kỷ nguyên mới cho phát triển kinh tế xanh

Kỷ nguyên mới cho phát triển kinh tế xanh

Mặc dù năng lực, trình độ và nguồn lực còn nhiều hạn chế so với các quốc gia phát triển nhưng Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới trong nỗ lực chuyển dịch nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh với những mục tiêu chiến lược và cam kết quốc tế rất cao.