Tháng 2/2020: Xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 37,1 tỷ USD

Tháng 2/2020: Xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 37,1 tỷ USD

Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 2/2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 37,1 tỷ USD, tăng 0,5% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 18,6 tỷ USD, tăng 1,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 18,5 tỷ USD, giảm 0,5%. So với cùng kỳ năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước tăng 34% và trị giá nhập khẩu tăng 26%.