Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng cuối năm

Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng cuối năm

Trong thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với với không ít khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh luôn nỗ lực triển khai thực hiện nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia (DTQG) kịp thời, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và số lượng; thực hiện bảo quản, quản lý hàng DTQG đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn.
Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm

Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm

Tổ chức thực hiện mua nhập 10.500 tấn thóc dự trữ quốc gia (DTQG) khi có Quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN); tổ chức tiếp nhận vật tư do Tổng cục DTNN đấu thầu... là những nhiệm vụ trọng tâm Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh tập trung triển khai trong những tháng cuối năm 2021.