Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm

PV.

Tổ chức thực hiện mua nhập 10.500 tấn thóc dự trữ quốc gia (DTQG) khi có Quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN); tổ chức tiếp nhận vật tư do Tổng cục DTNN đấu thầu... là những nhiệm vụ trọng tâm Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh tập trung triển khai trong những tháng cuối năm 2021.

Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh tiếp tục tổ chức thực hiện mua nhập 10.500 tấn thóc DTQG.
Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh tiếp tục tổ chức thực hiện mua nhập 10.500 tấn thóc DTQG.

Trong thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với với không ít khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh nỗ lực triển khai thực hiện nhập, xuất hàng DTQG kịp thời, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và số lượng; thực hiện bảo quản, quản lý hàng DTQG đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn.

Cụ thể, năm 2021, Cục tổ chức thực hiện mua gạo DTQG thông qua đấu thầu rộng rãi. Đơn vị đã lựa chọn nhà thầu cung cấp 15.500 tấn gạo Nam Bộ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đảm bảo công khai, minh bạch. Tính đến ngày 17/5/2021, đã hoàn thành 100% kế hoạch được giao, gạo nhập kho đảm bảo chất lượng và đưa vào bảo quản đúng Quy chuẩn.

Trước diễn biến phức tạp và lây lan nhanh của dịch bệnh COVID-19, đơn vị đã quán triệt các Chi cục DTNN thực hiện tốt các nội dung phòng chống dịch trong triển khai nhập thóc tại các Kho dự trữ.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất cấp 5.644.986 kg gạo DTQG, trong đó, thực hiện xuất hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An dịp Tết Nguyên Đán 2021 là 727.875 kg; Xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Nghệ An và học sinh tỉnh Hà Tĩnh học kỳ II năm học 2020-2021 là 2.760.456 kg; Xuất cấp 2.156.655 kg gạo cứu đói nhân dân tỉnh Quảng Bình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021 là; Xuất cấp 636.273,3 kg muối trắng DTQG cho tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng do thiên tai.

Để hoành thành các mục tiêu đề ra trong năm 2021, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức thực hiện mua nhập 10.500 tấn thóc DTQG khi có Quyết định của Tổng cục; tổ chức tiếp nhận vật tư do Tổng cục DTNN đấu thầu; hoàn thành các kế hoạch xuất cấp hàng DTQG phục vụ nhiệm vụ chính trị và kế hoạch xuất đổi hàng của Tổng cục DTNN giao.

Kiểm tra chất lượng hàng DTQG trước, trong và sau nhập kho; kiểm tra, giám sát chất lượng hàng DTQG lưu kho, xuất kho; tổ chức thực hiện công bảo quản thường xuyên và định mức kinh tế kỹ thuật đúng quy định; lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các Chi cục DTNN thực hiện kế hoạch quy hoạch xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp theo tinh thần Nghị quyết số 279-NQ/ĐU ngày 21/02/2018 của Đảng ủy Cục.

Chấp hành chế độ chi tiêu tài chính và quản lý tài sản công đúng quy định; giải ngân đạt 100% kế hoạch đăng ký; Triển khai thi công, nghiệm thu, quyết toán hoàn thành các công trình đã được phê duyệt thực hiện năm 2021; báo cáo Tổng cục DTNN phê duyệt danh mục và hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư đối với các công trình dự kiến triển khai thi công năm 2022.

Đơn vị cũng sẽ thực hiện tốt các kế hoạch về tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, phân cấp quản lý công chức; chủ động thực hiện các kế hoạch công tác cán bộ, các phương án thay thế cán bộ nghỉ hưu; tổ chức thực hiện đánh giá công chức sát sao, làm cơ sở xem xét, thực hiện kế hoạch về công tác cán bộ (quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm...). Thực hiện các nhiệm vụ về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có); công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, bảo vệ bí mật nhà nước, cải cách hành chính.

Đặc biệt, tăng cường khai thác và sử dụng có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý tốt công tác văn thư và có kế hoạch chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại cơ quan; quan tâm thực hiện các phương án phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão và bảo hiểm kho tàng, hàng hóa, đảm bảo an toàn hàng DTQG; Thực hiện công tác thi đua và xét khen thưởng cuối năm 2021 khách quan, kịp thời; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Tổng cục DTQG...