Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Hải quan Đồng Tháp

Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Hải quan Đồng Tháp

Ngày 18/10/2023, thừa ủy quyền của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Đồng Tháp đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Văn Tiến - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Tháp kể từ ngày 16/10/2023.