Cục Thuế Nghệ An đồng sức, đồng lòng cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh

Cục Thuế Nghệ An đồng sức, đồng lòng cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống. Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, cán bộ, công chức Cục Thuế Nghệ An thể hiện sự quyết tâm, đồng sức, đồng lòng cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.