Cục Thuế Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2023

Cục Thuế Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2023

Trước dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý, Cục Thuế Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu được Bộ Tài chính giao là 7.390 tỷ đồng.