Cục Thuế Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2023

Thanh Sơn

Trước dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý, Cục Thuế Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu được Bộ Tài chính giao là 7.390 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: Phòng TTHT
Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: Phòng TTHT

Năm 2022, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thực hiện đạt 7.449 tỷ đồng, bằng 112,03% dự toán và bằng 106,17% so với cùng kỳ năm 2021.

Đạt được kết quả này là nhờ Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đã tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh các giải pháp quản lý, huy động mọi nguồn lực để bù đắp hụt thu.

Bên cạnh đó, chủ động đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thuế, tích cực hỗ trợ tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp (DN) ổn định sản xuất - kinh doanh, có nguồn lực đóng góp cho NSNN.

Năm 2023, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được Bộ Tài chính giao là 7.390 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thực hiện các chính sách của Chính phủ về những giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2022.

Đồng thời, đẩy mạnh hiện đại hoá quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên theo dõi, bám sát tiến độ thu trên địa bàn để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, hoặc tham mưu đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết kịp thời.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp cũng triển khai có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thuế, chống thất thu thuế, không để xảy ra tình trạng DN lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế.

Đơn vị cũng sẽ tăng cường triển khai các giải pháp quản lý thuế nhằm mở rộng, chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận; thường xuyên theo dõi, bám sát kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN, người nộp thuế trên địa bàn để quản lý chặt chẽ nguồn thu; đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để DN, người nộp thuế duy trì, phát triển sản xuất - kinh doanh, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu bền vững.

Cơ quan thuế cũng tăng cường việc thanh, kiểm tra theo chuyên đề với lĩnh vực rủi ro cao về thuế như: Thương mại điện tử, giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, hoàn thuế.

Đổng thời, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp sẽ tăng cường tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế; thường xuyên tổ chức đối thoại với để hướng dẫn chính sách pháp luật, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nhân yên tâm phát triển sản xuất - kinh doanh. Song song đó, cơ quan thuế cũng tăng cường công tác thanh kiểm tra chống thất thu, trốn thuế, chống nợ đọng; đồng thời, khai thác hiệu quả các khoản thu, sắc thuế còn tiềm năng để thu nộp vào NSNN đúng, đủ, kịp thời.