Cục Thuế TP. Cần Thơ sẽ công bố kết quả “Hóa đơn may mắn” định kỳ hàng quý

Cục Thuế TP. Cần Thơ sẽ công bố kết quả “Hóa đơn may mắn” định kỳ hàng quý

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Cần Thơ tổ chức Chương trình xổ số “Hóa đơn may mắn” định kỳ hàng quý, mỗi năm 4 kỳ. Ngay trong tháng 9/2022, Cục Thuế sẽ tập trung công tác chuẩn bị để chậm nhất ngày 15/10/2022 có thể lựa chọn hóa đơn may mắn và công bố kết quả.
Cục Thuế TP. Cần Thơ thu ngân sách 5 tháng đầu năm tăng 8,6% so cùng kỳ

Cục Thuế TP. Cần Thơ thu ngân sách 5 tháng đầu năm tăng 8,6% so cùng kỳ

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Cần Thơ đã chủ động nắm sát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để chủ động có các biện pháp quản lý thu hiệu quả các nguồn thu gắn với nuôi dưỡng, khai thác nguồn thu tiềm năng. Thường xuyên theo dõi đôn đốc kiểm tra nhằm quản lý thu đúng thu đủ và kịp thời các khoản thu, phí vào ngân sách nhà nước đạt hiểu quả cao nhất...