8 tháng năm 2023, thu ngân sách của TP. Cần Thơ đạt 9.528,47 tỷ đồng

PV. (t/h)

Theo báo cáo của Cục Thống kê TP. Cần Thơ, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn Thành phố trong 8 tháng năm 2023 đạt 9.528,47 tỷ đồng, tăng 8,87% lần so với cùng kỳ năm trước.

8 tháng năm 2023, số thu của riêng ngành Thuế TP. Cần Thơ đạt 6.262 tỷ đồng.
8 tháng năm 2023, số thu của riêng ngành Thuế TP. Cần Thơ đạt 6.262 tỷ đồng.

Số liệu thống kê cho thấy, tổng thu NSNN lũy kế thực hiện trên địa bàn toàn TP. Cần Thơ đến ngày 20/8/2023 đạt 9.528,47 tỷ đồng, bằng 56,50% dự toán HĐND Thành phố giao, tăng 8,87% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế thực hiện đến ngày 20/8/2023 đạt 11.335,48 tỷ đồng, bằng 59,40% dự toán HĐND Thành phố giao, tăng 38,25% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN do địa phương quản lý đạt 4.963.6 tỷ đồng, tăng 1,73% soi với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, số thu của riêng ngành Thuế đạt 6.262 tỷ đồng. Đạt được kết quả trên, theo ông Cáp Quý Phúc - Cục trưởng Cục Thuế TP. Cần Thơ, ngay từ đầu năm Cục Thuế Thành phố đã xây dựng, giao dự toán, chỉ tiêu phấn đấu cho các đơn vị nhằm tạo sự chủ động trong quản lý, triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thuế mới; đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thanh tra, kiểm tra chống thất thu và tăng cường thu hồi nợ đọng; đẩy mạnh số hóa và cải cách hành chính công tác quản lý thuế; triển khai dịch vụ đăng ký, nộp thuế điện tử...

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, ngành Thuế Thành phố cũng đã chú trọng nhiều giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và mở rộng cơ sở thu.

Theo đó, Lãnh đạo Cục Thuế TP. Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn để có biện pháp quản lý nguồn thu, khai thác nguồn thu phát sinh kịp thời vào ngân sách. Đồng thời, thông qua việc phân tích, đánh giá kết quả thu của từng tuần, từng tháng để có biện pháp chỉ đạo, điều hành sát sao công tác thu NSNN của từng địa bàn, từng khu vực nhằm đảm bảo tiến độ phấn đấu theo kế hoạch.

Hoạt động đối thoại với doanh nghiệp được Cục Thuế TP. Cần Thơ tiếp tục được duy trì để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực thi chính sách pháp luật thuế; kết hợp giữa đôn đốc thu hồi nợ đọng với tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, người nộp thuế. Qua đó, giúp doanh nghiệp, người nộp thuế duy trì ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, ngành Thuế cũng phối hợp hiệu quả với các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương trong công tác quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu NSNN...