Sự vận động của dòng vốn FDI quốc tế và cơ hội cho Việt Nam

Sự vận động của dòng vốn FDI quốc tế và cơ hội cho Việt Nam

Có thể khẳng, định xu thế dịch chuyển dòng vốn FDI đã và đang diễn ra nhanh hơn, quyết liệt hơn, do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng tựu chung là do đại dịch Covid-19 xuất hiện và lan rộng khắp toàn cầu; những bất ổn địa chính trị trên thế giới diễn ra mạnh mẽ... Việt Nam trở thành ứng cử viên sáng giá đón dòng vốn dịch chuyển này nhờ thành công trong ngăn chặn dịch bệnh.