Vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.
Để người Việt ngày càng ưu tiên dùng hàng Việt

Để người Việt ngày càng ưu tiên dùng hàng Việt

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được Bộ Chính trị phát động từ năm 2009. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động đã đạt kết quả ấn tượng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, nhận thức và hành vi của người tiêu dùng đối với hàng Việt đã thay đổi tích cực với việc ngày càng nhiều người Việt "ưu tiên" và tin dùng hàng Việt.