Bàn về thực trạng huy động vốn của doanh nghiệp ngành Dược ở Việt Nam

Bàn về thực trạng huy động vốn của doanh nghiệp ngành Dược ở Việt Nam

Hiện nay, việc huy động vốn của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành Dược nói riêng gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhu cầu dược phẩm cung ứng cho thị trường là rất lớn, đã đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp dược phải cải tiến quy trình sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển… để sản xuất ra những sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu của người dân. Bài viết này đánh giá thực trạng huy động vốn của các doanh nghiệp ngành Dược Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc huy động vốn cho các doanh nghiệp ngành Dược trong thời gian tới.