Đảng bộ DATC hoàn thành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022–2025

Đảng bộ DATC hoàn thành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022–2025

Trong tháng 9/2022, Đảng ủy Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đến nay, có 14/14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ DATC đã hoàn thành việc tổ chức đại hội theo đúng quy định.
Đảng bộ DATC phấn đấu thực hiện thắng lợi trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ DATC phấn đấu thực hiện thắng lợi trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức thành công. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 09 đồng chí.