Tổng thống Donald Trump kêu "CHÁN"

Tổng thống Donald Trump kêu "CHÁN"

Sau cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ hôm 27/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ tâm trạng “CHÁN” trên mạng xã hội.