Bộ Tài chính chú trọng đánh giá tác động để xây dựng chính sách khả thi, hiệu lực, hiệu quả

Bộ Tài chính chú trọng đánh giá tác động để xây dựng chính sách khả thi, hiệu lực, hiệu quả

Bộ Tài chính đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về công tác đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng đề nghị soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Từ đó, tạo cơ sở quan trọng để soạn thảo chính sách đảm bảo khả thi, hiệu lực, hiệu quả.
Chứng khoán toàn cầu biến động mạnh trước sự xuất hiện của "siêu biến thể" Omicron

Chứng khoán toàn cầu biến động mạnh trước sự xuất hiện của "siêu biến thể" Omicron

Nỗi lo về “siêu biến thể mới” Omicron của COVID-19 đã khiến các nhà đầu tư trên toàn cầu tìm cách giảm thiểu rủi ro trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư đang đưa ra những đánh giá tác động của biến thể này đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu và chính sách tiền tệ của các nước.