Triển vọng kinh tế Việt Nam qua “lăng kính” các tổ chức tài chính quốc tế

Triển vọng kinh tế Việt Nam qua “lăng kính” các tổ chức tài chính quốc tế

Trước bức tranh kinh tế có phần ảm đạm của nhiều quốc gia trên thế giới, triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn rất lạc quan khi mà Chính phủ, Bộ Tài chính đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Kết quả này đã được các tổ chức tài chính và giới truyền thông quốc tế đánh giá cao.