Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam: Cơ hội nào để đón dòng vốn dịch chuyển?

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam: Cơ hội nào để đón dòng vốn dịch chuyển?

Tính đến ngày 20/5/2020, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 13,9 tỷ USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hiện nay, Việt Nam được xem là đất lành cho dòng vốn FDI chất lượng cao từ xu hướng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc và sau đại dịch Covid-19.