Tăng cường kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước Sơn La

Tăng cường kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước Sơn La

Xác định công tác kiểm soát chi đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), đáp ứng nhu cầu chi tiêu công và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, trong 11 tháng đầu năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sơn La đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo công tác kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định.
Nâng cao hiệu quả cấp phát vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2020-2025

Nâng cao hiệu quả cấp phát vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2020-2025

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước góp phần phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nguồn vốn này cần được quản lý chặt chẽ, hiệu quả từ khâu cấp phát vốn đến khâu sử dụng và quyết toán. Tuy nhiên, hiện nay, công tác cấp phát vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản vẫn đang có nhiều bất cập. Bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác cấp phát vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn tới.
Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trong các trường đại học công lập tự chủ ở Việt Nam

Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trong các trường đại học công lập tự chủ ở Việt Nam

Trong xu hướng tiến tới tự chủ đại học, công tác quản lý tài sản công ở các trường đại học công lập Việt Nam những năm gần đây dần đi vào nề nếp, đạt được những kết quả nhất định, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục.