Phát triển dịch vụ Mobile money ở Việt Nam

Phát triển dịch vụ Mobile money ở Việt Nam

Mobile money là hình thức thanh toán trực tuyến thông qua cơ sở dữ liệu thuê bao di động nhằm cho phép người sử dụng thực hiện các giao dịch chuyển tiền, thanh toán mà không cần tài khoản ngân hàng. Đây là loại hình dịch vụ ngày càng phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, Mobile money mới được triển khai trong thời gian gần đây nên còn gặp những khó khăn, rào cản nhất định. Để phát triển dịch vụ này trong thời gian tới, cần thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của người dân, đồng bộ môi trường pháp lý có liên quan, hoàn thiện quy trình giao dịch của các đơn vị cung cấp dịch vụ và tăng cường công tác quản lý nhà nước…
Hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với ngân hàng không yêu cầu bán kèm sản phẩm

Hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với ngân hàng không yêu cầu bán kèm sản phẩm

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, các hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với ngân hàng cũng không yêu cầu sản phẩm bảo hiểm phải được bán kèm hay gắn với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Việc ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm với ngân hàng và phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
"Nóng" cuộc đua miễn phí giao dịch ngân hàng

"Nóng" cuộc đua miễn phí giao dịch ngân hàng

Miễn phí giao dịch sẽ giúp khách hàng giảm một khoản phí đáng kể hàng tháng. Bên cạnh đó, điều này cũng tạo tâm lý thoải mái trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng. Còn đối với ngân hàng, đây được coi như một bước lùi để được hai bước tiến.
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay tiêu dùng của khách hàng: Nghiên cứu tại Agribank chi nhánh TP. Đà Nẵng

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay tiêu dùng của khách hàng: Nghiên cứu tại Agribank chi nhánh TP. Đà Nẵng

Nghiên cứu này nhằm khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay tiêu dùng của khách hàng dựa trên dữ liệu được thu thập từ 200 bảng câu hỏi được xử lý bằng công cụ SPSS, với các kỹ thuật kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbachs Alpha, phân tích nhân tố (EFA), phân tích tương quan và phân tích hồi quy bội, phân tích phương sai Anova.
Phát triển ngân hàng số ở Việt Nam: Thực trạng và đề xuất

Phát triển ngân hàng số ở Việt Nam: Thực trạng và đề xuất

Xu thế công nghệ số nói chung và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 nói riêng đã và đang tác động đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Ngân hàng số trở thành lựa chọn tất yếu của các ngân hàng thương mại nếu không muốn "bị bỏ lại phía sau" trong cuộc cạnh tranh hiện nay. Phân tích thực trạng phát triển ngân hàng số ở Việt Nam thời gian qua, bài viết đưa ra một số đề xuất trong bối cảnh mới.