Giải pháp phát triển dịch vụ tài chính cá nhân ở Việt Nam

Giải pháp phát triển dịch vụ tài chính cá nhân ở Việt Nam

Ở Việt Nam, dịch vụ tài chính cá nhân (DVTCCN) đang trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng thương mại (NHTM). Mặc dù có những bước phát triển mạnh mẽ, song nhận thức của người dân về tài chính cá nhân còn hạn chế, tính cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ chưa cao,…
Tạo “đòn bẩy” phát triển dịch vụ tài chính cá nhân

Tạo “đòn bẩy” phát triển dịch vụ tài chính cá nhân

Thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, những năm qua, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng ở Việt Nam tăng trưởng trung bình gần 20%/năm. Dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân đầu người đạt xấp xỉ 1,5 triệu đồng/người. Với tiềm năng này, phát triển dịch vụ tài chính cá nhân đang trở thành một trong những định hướng chiến lược của các ngân hàng thương mại.