Phát triển lành mạnh dịch vụ thuế ở Việt Nam

Phát triển lành mạnh dịch vụ thuế ở Việt Nam

Dịch vụ thuế bao gồm cả dịch vụ thuế tư (dịch vụ thuế do các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thuế cung cấp) và dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế do cơ quan thuế cung cấp. Bài viết này nghiên cứu về vấn đề phát triển lành mạnh dịch vụ thuế, cũng như phân tích, chỉ ra những yếu tố không lành mạnh và những hạn chế trong sự phát triển của dịch vụ thuế ở Việt Nam và đề xuất giải pháp thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của dịch vụ thuế ở Việt Nam trong thời gian tới.
Nâng cao chất lượng dịch vụ thuế

Nâng cao chất lượng dịch vụ thuế

Trong các tháng cuối năm, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử.
Tổng cục Thuế mở rộng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử cho 15 tỉnh/thành phố

Tổng cục Thuế mở rộng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử cho 15 tỉnh/thành phố

Với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, ngành Thuế sẽ triển khai mở rộng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế hệ thống Khai thuế điện tử (nhantokhai.gdt.gov.vn), Nộp thuế điện tử (nopthue.gdt.gov.vn) đang cung cấp cho các doanh nghiệp, đồng thời bổ sung thêm một số tính năng mới.