Từ ngày 30/12/2021, điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng

Từ ngày 30/12/2021, điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng

Từ ngày 30/12/2021, một số mặt hàng như: Đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức, bằng kim loại quý hoặc kim loại được dát phủ kim loại quý; đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận của đồ kỹ nghệ vàng bạc, bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý... sẽ được điều chỉnh thuế suất xuất nhập khẩu.