Quy định mới về áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán

Quy định mới về áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán

Áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán là một trong những quy định mới tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) là một trong những trường hợp đầu tiên trên thị trường chứng khoán bị áp dụng hình thức này.
Trường hợp nào sẽ bị đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng?

Trường hợp nào sẽ bị đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng?

Kể từ ngày 01/01/2021, việc đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng sẽ thực hiện theo các quy định mới. Cụ thể, Điều 27, Luật Chứng khoán cũng quy định rõ các trường hợp đình chỉ chào bán chứng khoán, phương thức công bố việc đình chỉ và hủy đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng...