Quảng cáo
Chính sách tài khoá là điểm sáng trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Chính sách tài khoá là điểm sáng trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Tài chính, TS. Đinh Thế Hiển – Chuyên gia kinh tế đánh giá các chính sách tài khóa mà Bộ Tài chính đã đề xuất và triển khai thực hiện trong thời gian qua đã phát huy tác dụng hết sức tích cực, cơ bản hoàn thành được ba mục tiêu chính, đó là: Ổn định kinh tế vĩ mô, tạo dư địa chính sách tài khóa, kết hợp với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn xã hội.