Cần có biện pháp hạn chế các rủi ro trong luồng gỗ nhập khẩu

Cần có biện pháp hạn chế các rủi ro trong luồng gỗ nhập khẩu

Trung Quốc hiện đang mua dăm gỗ, ván bóc của Việt Nam với lượng lớn. Để duy trì và phát triển ngành gỗ xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này, các doanh nghiệp cần giảm rủi ro về gian lận thương mại trong các mặt hàng gỗ nhập khẩu từ Trung Quốc.