Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ dần đi vào ổn định

Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ dần đi vào ổn định

Tính tới ngày 12/7/23, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có xu hướng thu hẹp khi dư nợ TPDN đăng ký lưu ký đạt gần 1,1 triệu tỷ đồng, tương ứng với khoảng 11% quy mô nền kinh tế. Tuy nhiên, theo dự báo của các chuyên gia, thời gian tới, quy mô thị trường dần đi vào ổn định.
Bộ Tài chính tiếp tục khuyến nghị các chủ thể tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính tiếp tục khuyến nghị các chủ thể tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Trước các vi phạm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu thời gian qua, trên thị trường xảy ra hiện tượng doanh nghiệp tăng mua lại trái phiếu, các nhà đầu tư cá nhân bán lại trái phiếu trước hạn do quan ngại doanh nghiệp không trả được nợ, Bộ Tài chính đề nghị các chủ thể tham gia trên thị trường tuân thủ quy định của pháp luật và khuyến nghị một số nội dung cần đặc biệt lưu ý.
Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, an toàn, bền vững

Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, an toàn, bền vững

Trong thời gian qua, cơ quan có thẩm quyền đã đẩy mạnh thanh tra, giám sát hoạt động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm tăng cường kỷ luật trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát huy kết quả này, đồng thời, để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn, minh bạch, bền vững, các doanh nghiệp phát hành, các tổ chức cung cấp dịch vụ đã chủ động rà soát việc tuân thủ quy định của pháp luật trong thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin. Thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát, cơ quan quản lý tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý để khắc phục những tồn tại, bất cập của thị trường.
Trái phiếu doanh nghiệp: Ngăn nhà đầu tư cá nhân "sập hố"

Trái phiếu doanh nghiệp: Ngăn nhà đầu tư cá nhân "sập hố"

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia ngân hàng nhận định đa phần nhà đầu tư trên thị trường mua trái phiếu doanh nghiệp vì ham lãi suất cao, nhiều nhà đầu tư thậm chí không hề biết phân tích báo cáo tài chính, chưa từng nghe tên về doanh nghiệp phát hành, chỉ mua trái phiếu do tin tưởng do ngân hàng là đơn vị phát hành.
Điều kiện và những thay đổi về phát hành trái phiếu trong nước

Điều kiện và những thay đổi về phát hành trái phiếu trong nước

Trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của người phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ chứng khoán (người cho vay) một khoản tiền xác định, thường là trong những khoảng thời gian cụ thể và phải hoàn trả khoản cho vay ban đầu khi đáo hạn. Bản chất của trái phiếu là một khoản vay, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu thuận lợi, thu hút nhiều nhà đầu tư, minh bạch trong quá trình phát hành trái phiếu, ngày 04/12/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu thay thế Nghị định số 90/2011/NĐ-CP.