Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho trên 1.400 doanh nghiệp thành lập mới

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho trên 1.400 doanh nghiệp thành lập mới

Do đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp của Bà Rịa- Vũng Tàu phải đối mặt với nhiều khó khăn như đứt gãy chuỗi cung ứng và tiêu thụ, đứt gãy dòng tiền và lao động. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã nhanh chóng hồi phục và đạt được những kết quả tích cực.
Số doanh nghiệp thành lập và vốn mới đăng ký tăng mạnh

Số doanh nghiệp thành lập và vốn mới đăng ký tăng mạnh

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 11 tăng khá so tháng trước cả về số doanh nghiệp (tăng 44,6%), vốn đăng ký (tăng 38%) và số lao động (tăng 30,2%). Số doanh nghiệp trở lại hoạt động tăng 15,2% so tháng trước. Kết quả cho thấy sự phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh sau hơn 1 tháng triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP.
Doanh nghiệp thành lập mới tháng 10/2021 tăng cả số lượng và vốn đăng ký

Doanh nghiệp thành lập mới tháng 10/2021 tăng cả số lượng và vốn đăng ký

Những tín hiệu tích cực trong tình hình đăng ký doanh nghiệp cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bắt đầu có sự phục hồi. Số doanh nghiệp thành lập mới tháng 10/2021 tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so tháng trước. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 10 tăng 29,8% so tháng 9.