Doanh nghiệp thành lập mới tháng 10/2021 tăng cả số lượng và vốn đăng ký

Theo nhandan.vn

Những tín hiệu tích cực trong tình hình đăng ký doanh nghiệp cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bắt đầu có sự phục hồi. Số doanh nghiệp thành lập mới tháng 10/2021 tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so tháng trước. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 10 tăng 29,8% so tháng 9.

Doanh nghiệp thành lập mới tháng 10/2021 tăng cả số lượng và vốn đăng ký - Ảnh 1