Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Hải Dương

Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Hải Dương

Kinh tế tư nhân ở nước ta được xác định là thành phần kinh tế dựa trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, tồn tại dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp của tư nhân, hoạt động ở tất cả các lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Trong những năm qua, kinh tế tư nhân ở tỉnh Hải Dương đã phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần phải giải quyết để kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững.
Thực trạng và giải pháp phát triển thành phần kinh tế tư nhân

Thực trạng và giải pháp phát triển thành phần kinh tế tư nhân

Khu vực kinh tế tư nhân không chỉ đóng góp lớn vào GDP của cả nước mà còn giúp giải quyết công ăn việc làm cho một số lượng lớn lao động. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay thì khu vực kinh tế tư nhân cũng bộc lộ một số tồn tại. Đó là tình trạng lạc hậu về công nghệ, chất lượng nhân lực thấp và không đồng đều, hạn chế về năng lực quản trị. Đáng lưu ý, sức lực của doanh nghiệp bị bào mòn do dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp suốt 2 năm qua.
Ðưa doanh nghiệp nhà nước trở lại đường ray phát triển

Ðưa doanh nghiệp nhà nước trở lại đường ray phát triển

Tiếp tục hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đổi mới cơ chế, chính sách để doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường, chủ động và vận hành linh hoạt như các doanh nghiệp tư nhân... là những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước tương xứng với nguồn lực nắm giữ.
Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp tư nhân

Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp tư nhân

Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp có vai trò hết sức quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Với chức năng thu nhận, xử lý, và cung cấp thông tin cũng như kiểm tra các hoạt động kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp, công tác kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý ở một doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp tư nhân. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả tập trung phân tích đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân, để từ đó làm rõ nội dung tổ chức công tác kế toán tại loại hình doanh nghiệp này.
Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp Việt Nam

Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp Việt Nam

Để các doanh nghiệp trong nước vượt qua giai đoạn khó khăn, Chính phủ cần thiết đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp; đồng thời bản thân các doanh nghiệp cũng cần tự thay đổi mình, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức đến từ diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.
Bàn về thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Bàn về thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể là một trong những hình thức kinh doanh đơn giản và phổ biến tại Việt Nam. Hộ kinh doanh cá thể được thành lập như thế nào, hoạt động ra sao và có giống doanh nghiệp tư nhân không là điều rất nhiều cá nhân mới kinh doanh rất quan tâm. Bài viết này bàn về các vấn đề liên quan đến hộ kinh doanh cá thể và quy định liên quan đến thuế phải nộp của hộ kinh doanh cá thể.
Từ  01/01/2021, doanh nghiệp tư nhân được trực tiếp chuyển đổi thành công ty cổ phần

Từ 01/01/2021, doanh nghiệp tư nhân được trực tiếp chuyển đổi thành công ty cổ phần

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) đã có thể trực tiếp chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định của chủ DNTN nếu đáp ứng đủ một số điều kiện như: Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp; có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ...
Doanh nghiệp cần làm gì thời hậu Covid-19

Doanh nghiệp cần làm gì thời hậu Covid-19

Việc chuyển sang giai đoạn tiếp theo – bình thường mới và hồi phục - đòi hỏi các công ty phải nắm bắt những giải pháp tối ưu để đảm bảo an toàn bền vững nơi làm việc.