Cần cơ chế “mở” để doanh nghiệp tiếp cận vốn vay

Cần cơ chế “mở” để doanh nghiệp tiếp cận vốn vay

Sau thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đều có nhu cầu về vốn để phục hồi, phát triển sản xuất nhưng việc tiếp cận ngân hàng còn gặp không ít trở ngại. Nhiều ý kiến cho rằng, cần có chính sách ưu tiên hơn nữa cho doanh nghiệp trước tình trạng nguyên vật liệu tăng cao, kéo theo sự gia tăng về chi phí sản xuất.