Xây dựng chính sách thúc đẩy khởi nghiệp cho thanh niên

Xây dựng chính sách thúc đẩy khởi nghiệp cho thanh niên

Tại Diễn đàn quốc tế “Chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên” các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên.
Thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ

Thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong môi trường thương mại quốc tế ngày càng gay gắt, việc tham gia vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu trở thành yêu cầu tất yếu để phát triển đối với mỗi nền kinh tế, trong đó lực lượng doanh nghiệp đóng vai trò nòng cốt và tiên phong. Để hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đòi hỏi các doanh nghiệp của Việt Nam không những cần có khả năng khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, mà còn phải nhanh nhạy trong việc phát triển, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, gắn chặt chiến lược sản xuất, kinh doanh với hoạt động nghiên cứu khoa học và đội ngũ các nhà khoa học.
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế số

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế số

Thời gian qua, Ðảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế số, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế số hàng đầu tại khu vực. Tuy nhiên, phát triển kinh tế số là chặng đường dài, hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng như của các doanh nghiệp.
Việt Nam tích cực thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Việt Nam tích cực thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, đây là năm thứ hai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Mạng lưới các Trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp thuộc các Trường Đại học, Cao đẳng tổ chức nhằm mục đích kết nối các cơ sở giáo dục...
Sắp có dòng vốn lớn đổ vào các ngành công nghệ mới của Việt Nam

Sắp có dòng vốn lớn đổ vào các ngành công nghệ mới của Việt Nam

Việc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC Hòa Lạc) chính thức hoạt động được đánh giá là khởi đầu để phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã bày tỏ mong muốn phát triển các dự án đầu tư vào những lĩnh vực công nghệ mới tại Việt Nam như chip bán dẫn, hydrogen xanh…
Giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Ngày nay, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực, nền tảng trong phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia. Có thể nói Đổi mới và sáng tạo là trung tâm của phát triển bền vững. Không nằm ngoài xu hướng đó, Việt Nam đã, đang nỗ lực thực hiện đổi mới sáng tạo nhằm đưa nền kinh tế phát triển bền vững có định hướng trong tương lai.
Gắn nâng cao năng suất, chất lượng với đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp

Gắn nâng cao năng suất, chất lượng với đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chịu ảnh hưởng bởi cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, sử dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thì doanh nghiệp cũng cần đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đổi mới sáng tạo trong sản xuất là một trong những yêu cầu sống còn giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay.