Hải quan Thanh Hóa kịp thời gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Hải quan Thanh Hóa kịp thời gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Với tinh thần tăng cường hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, trong quý I/2023, Cục Hải quan Thanh Hóa đã làm thủ tục hải quan cho hơn 300 doanh nghiệp, với 21.537 tờ khai, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022.
Cập nhật chính sách thuế mới và đối thoại với các doanh nghiệp

Cập nhật chính sách thuế mới và đối thoại với các doanh nghiệp

Ngày 03/11/2020, Cục Thuế Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Thông tin kinh tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) và Công ty TNHH tư vấn Tài chính và Kế toán (FAC) tổ chức Hội nghị cập nhật chính sách thuế, xây dựng báo cáo tài chính và đối thoại với các doanh nghiệp.