BHXH Việt Nam: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ về cải cách thủ tục hành chính

BHXH Việt Nam: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ về cải cách thủ tục hành chính

Dù chịu tác động tiêu cực do dịch Covid-19, nhưng công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) 6 tháng 2020 vẫn đạt những kết quả khả quan. Góp phần mang lại thành công này chính là nhờ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được BHXH Việt Nam triển khai quyết liệt, đồng bộ theo đúng yêu cầu của Chính phủ.
Khó khăn không ngăn được phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Khó khăn không ngăn được phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Dù dịch COVID-19 đã gây đình trệ nhiều hoạt động trong xã hội, nhưng với nhiều biện pháp tích cực, sự năng động, nỗ lực tối đa, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hồ Chí Minh vẫn phát triển mạnh mẽ các đối tượng tham gia BHXH, trong đó có BHXH tự nguyện.