Thị trường chứng khoán phái sinh: Tại sao chọn VN30-Index?

Thị trường chứng khoán phái sinh: Tại sao chọn VN30-Index?

Trên cơ sở định hướng của Chính phủ, đi từ sản phẩm đơn giản tới sản phẩm phức tạp, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã lựa chọn 2 loại sản phẩm ra mắt đầu tiên là Hợp đồng tương lai chỉ số (Index Futures) VN30-Index và Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ (TPCP) 5 năm (Bond Futures).