Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2023 dự báo đạt 5,4%

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2023 dự báo đạt 5,4%

Báo cáo phân tích Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2023 xuống 5,4% so với mức 6% so với báo cáo kỳ trước do áp lực suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lại điều chỉnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam tích cực hơn lên mức 5,8% năm 2023 và 6,9% năm 2024.
Nghiên cứu về điểm số thuận lợi kinh doanh ở Việt Nam thông qua mô hình đa nhân tố

Nghiên cứu về điểm số thuận lợi kinh doanh ở Việt Nam thông qua mô hình đa nhân tố

Trong thời gian qua, Việt Nam luôn là điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong khu vực châu Á, đồng thời luôn xác định FDI là một trong những thành phần kinh tế quan trọng trong phát triển đất nước. Tuy nhiên, để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kinh doanh và thu hút nhiều vốn FDI, cần phải đo lường và đánh giá tác động của các yếu tố đến Điểm số thuận lợi kinh doanh (DB score), bởi đây là yếu tố mà các nhà đầu tư nước ngoài thường quan tâm để tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Thông qua mô hình kinh tế lượng đa nhân tố, tác giả đã tiến hành nghiên cứu và kết quả cho thấy: Cần xem xét để đánh giá tác động từ nhiều yếu tố đến hệ số DB-score trong nước. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy trong mô hình 4 nhân tố: FDI đăng ký và xuất khẩu có mối tương quan thuận với điểm DB, trong khi CPI và Nhập khẩu có mối tương quan nghịch với điểm DB.
2% doanh nghiệp châu Âu được khảo sát đã chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang Việt Nam

2% doanh nghiệp châu Âu được khảo sát đã chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang Việt Nam

42% doanh nghiệp châu Âu dự đoán rằng công ty của họ sẽ tăng dòng vốn FDI vào Việt Nam vào cuối năm 2022. Đặc biệt, 2% người trả lời BCI cho biết họ đã chuyển một phần đáng kể hoạt động của mình từ Trung Quốc sang Việt Nam, điều này cho thấy rằng vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng.
Vượt rủi ro từ làn sóng vốn FDI dịch chuyển

Vượt rủi ro từ làn sóng vốn FDI dịch chuyển

Việt Nam được đánh giá có nhiều lợi thế trong việc đón làn sóng vốn FDI dịch chuyển, tuy vậy bên cạnh những cơ hội sẽ có những rủi ro đi kèm như sức ép cạnh tranh của doanh nghiệp nội ở "sân nhà" sẽ gay gắt, nguy cơ giả mạo xuất xứ hàng Việt xuất khẩu để tận dụng ưu đãi thuế quan lớn hơn...