Nhiều kiểu đòn bẩy tài chính BOT

Nhiều kiểu đòn bẩy tài chính BOT

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa có đề nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan liên quan đến nợ xấu phát sinh, nhất là đối với cho vay các dự án BOT…
Có nên mua lại dự án BOT?

Có nên mua lại dự án BOT?

Một lần nữa, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất dùng ngân sách nhà nước “giải cứu” các dự án BOT giao thông chưa thể thu phí vì nhiều lý do khác nhau.
Quý II, lợi nhuận sau thuế Vingroup đạt 1.017 tỷ đồng

Quý II, lợi nhuận sau thuế Vingroup đạt 1.017 tỷ đồng

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận quý II/2017 của Vingroup là 19.538 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.891 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.017 tỷ đồng.