Biển hiệu môi giới nhà đất phơi sương, nhà đầu tư vắng bóng

Biển hiệu môi giới nhà đất phơi sương, nhà đầu tư vắng bóng

Trái với thời điểm sốt đất ở khu vực vùng ven đô Hà Nội đặc biệt là sau khi thông tin tuyến đường Vành đai 4 sẽ triển khai đầu tư, thời điểm này thị trường bất động sản những khu vực này dường như “đóng băng”, không có giao dịch, biển hiệu môi giới nhà đất nằm phơi sương.