Hà Nội phê duyệt dự án đường song hành - Vành đai 4

Hà Nội phê duyệt dự án đường song hành - Vành đai 4

Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng hệ thống đường đô thị, đường song hành với tổng chiều dài tuyến khoảng 58,2km. Tổng mức đầu tư dự án là 5.388 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng là 4.525 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.