Hà Nội phê duyệt dự án đường song hành - Vành đai 4


Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng hệ thống đường đô thị, đường song hành với tổng chiều dài tuyến khoảng 58,2km. Tổng mức đầu tư dự án là 5.388 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng là 4.525 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 20/2/2023 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 2.1: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận TP. Hà Nội thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng hệ thống đường đô thị, đường song hành qua địa phận TP. Hà Nội với tổng chiều dài tuyến khoảng 58,2km. Tổng mức đầu tư dự án là 5.388 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng là 4.525 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Theo đó, dự án đi qua địa bàn 7 quận, huyện. Điểm đầu tại Km0+000 (tương ứng Km3+695 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai), thuộc địa phận xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn; điểm cuối tại Km58+200 ranh giới TP. Hà Nội và tỉnh Hưng Yên, thuộc địa phận huyện Thường Tín.

Phạm vi xây dựng đường song hành chiều dài khoảng 51,61km, đường song hành trái có chiều dài khoảng 51,55km.

Đường song hành (đường đô thị) được thiết kế bảo đảm vận tốc thiết kế 80km/h. Riêng đoạn tuyến đi ngoài đê Song Phương (từ Km30+310 đến Km33+060) được thiết kế bảo đảm vận tốc thiết kế 60km/h.

Đối với các nút giao được dự kiến đầu tư xây dựng nút liên thông sẽ được đầu tư đồng bộ trong Dự án thành phần 3 (nút cao tốc Hà Nội - Lào Cai; trục Mê Linh; Đại lộ Thăng Long; quốc lộ 6; cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ).

Đối với các tuyến đường khác sẽ được vuốt nối thuận lợi với đường song hành hai bên tuyến và tổ chức quay đầu trong khoảng 1km một vị trí đối với các đoạn tuyến tổ chức giao thông một chiều.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác của khối lượng, kinh phí; kết quả tính toán kết cấu và tính hợp pháp của hồ sơ trình phê duyệt; năng lực của các tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội lập kế hoạch, tiến độ tổng thể, chi tiết để triển khai dự án đầu tư. Chủ động nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành dự án đầu tư.../.

Theo Phạm Cường/dangcongsan.vn