Thu hút đầu tư các dự án xử lý môi trường

Thu hút đầu tư các dự án xử lý môi trường

UBND tỉnh Bạc Liêu cần quan tâm dành nguồn lực đầu tư hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, nước thải theo quy hoạch được duyệt; cương quyết không điều chỉnh quy hoạch cục bộ đối với các khu dân cư, khu đô thị mới đang hình thành trong việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo dự án đầu tư được duyệt; tăng cường thu hút đầu tư các dự án về xử lý môi trường, phát triển công nghệ môi trường, các dự án phát triển kinh tế thân thiện với môi trường. Có chính sách phù hợp mời gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực môi trường…