Du lịch Buôn Ma Thuột: “Thiếu bản sắc, khuyết thương hiệu”

Du lịch Buôn Ma Thuột: “Thiếu bản sắc, khuyết thương hiệu”

Phát triển thương hiệu TP. Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”, đồng thời phát triển du lịch theo hướng sinh thái, khai thác các chuỗi giá trị văn hóa bản địa kết nối với sản phẩm cà phê đang là mục tiêu mà TP. Buôn Ma Thuột cũng như tỉnh Đắk Lắk hướng tới.