Sức khoẻ ngân hàng nhìn từ góc độ trích lập dự phòng rủi ro

Sức khoẻ ngân hàng nhìn từ góc độ trích lập dự phòng rủi ro

Thông tư số 03/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được đánh giá sẽ giúp bức tranh nợ xấu, lợi nhuận ngân hàng sáng sủa hơn thực tế.
Ngân hàng tăng bao phủ nợ xấu

Ngân hàng tăng bao phủ nợ xấu

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu hiện nay tốt hơn nhiều so với giai đoạn trước và các ngân hàng có nguồn lực tốt hơn để xử lý nợ xấu.