"Đặc quyền” cho sàn giao dịch bất động sản

"Đặc quyền” cho sàn giao dịch bất động sản

Theo Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh - HoREA, cần có lộ trình thể chế hóa việc giao dịch quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thông qua sàn giao dịch, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và nhu cầu của bên bán và bên mua.