Loại bỏ các quy định gây vướng mắc, tạo sự minh bạch trong quản lý nhà nước về giá

Loại bỏ các quy định gây vướng mắc, tạo sự minh bạch trong quản lý nhà nước về giá

Chiều 23/5/2023, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, các đại biểu đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giá (sửa đổi) tại phiên họp.
Đề xuất các quy định bảo đảm linh hoạt trong thực hiện bình ổn giá

Đề xuất các quy định bảo đảm linh hoạt trong thực hiện bình ổn giá

Bình ổn giá được xác định là một biện pháp nhằm ứng phó với những biến động bất thường của giá cả trong những bối cảnh kinh tế xã hội nhất định. Để phát huy hiệu quả của biện pháp này, tại Dự thảo Luật giá (sửa đổi), Bộ Tài chính đã đề xuất các quy định nhằm hoàn thiện cơ chế bình ổn giá theo hướng linh hoạt trong các tình huống.