Ngân hàng Nhà nước "mạnh tay" với sở hữu chéo, cho vay sân sau

Ngân hàng Nhà nước "mạnh tay" với sở hữu chéo, cho vay sân sau

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) (sửa đổi) với những quy định mới như giảm tỷ lệ sở hữu tối đa của cá nhân, người có liên quan nhằm siết lại tình trạng sở hữu chéo và lạm quyền cấp tín dụng cho một nhóm cổ đông tại nhà băng.