Tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn

Tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn

Sáng ngày 01/12, Chính phủ tổ chức phiên họp thường kỳ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022; tình hình thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng năm 2022...
Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trình Quốc hội

Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trình Quốc hội

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trên cơ sở các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, Bộ Tài chính đã biên soạn và phát hành “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Chính phủ trình Quốc hội”.