Chính sách ban hành đều được triển khai nhanh, phát huy tác dụng mạnh mẽ đến nền kinh tế

Chính sách ban hành đều được triển khai nhanh, phát huy tác dụng mạnh mẽ đến nền kinh tế

Chiều tối ngày 18/9, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Diễn đàn thu hút sự tham dự của hơn 450 đại biểu các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia trong nước và quốc tế, được kết nối 6 học viện và trường đại học minh chứng cho sự quan tâm rất lớn của xã hội, của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Thi đua vượt dự toán thu ngân sách ngay từ tháng đầu, quý đầu năm

Thi đua vượt dự toán thu ngân sách ngay từ tháng đầu, quý đầu năm

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 được giao ở mức cao nhất, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu năm 2020.