Sẽ xây mới 500.000 m3 kho chứa xăng dầu phục vụ dự trữ quốc gia

Sẽ xây mới 500.000 m3 kho chứa xăng dầu phục vụ dự trữ quốc gia

Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, trong giai đoạn 2021 - 2030 sẽ xây dựng mới 500.000 m3 kho chứa xăng, dầu phục vụ dự trữ quốc gia; Xây mới 1 - 2 kho dự trữ dầu thô tại khu vực gần các Nhà máy lọc dầu (Dung Quất, Nghi Sơn, Long Sơn) với tổng công suất 1 - 2 triệu tấn dầu thô...
Quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất: Tạo sức bật mới cho Quảng Ngãi

Quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất: Tạo sức bật mới cho Quảng Ngãi

Quy hoạch chungKhu kinh tế (KKT) Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, sẽ trở thành khu vực phát triển kinh tế năng động, đột phá, hiện đại, hiệu quả và bền vững trong tương lai, với quy mô dân số đến năm 2050 khoảng 400 - 500 nghìn người.
Xăng dầu ở Nhà máy lọc dầu Dung Quất được sản xuất như thế nào?

Xăng dầu ở Nhà máy lọc dầu Dung Quất được sản xuất như thế nào?

Khi quyết định xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước tại Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi), Chính phủ Việt Nam đã trao cho nhà máy này nhiều nhiệm vụ tối quan trọng. Đó là mở đường cho nền công nghiệp lọc hóa dầu của quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu của thị trường trong nước.