[Video] Ngăn đôi hồ Linh Đàm thi công cầu

[Video] Ngăn đôi hồ Linh Đàm thi công cầu

Đơn vị thi công dùng các tấm cọc ván thép dài hơn 550 m để ngăn nước, tạo ra đại công trường ở dự án đường vành đai 3 dưới thấp đi qua hồ Linh Đàm.